Avís legal

1.- Titularitat i finalitat d’aquest lloc web

Heu accedit al lloc web dels següents comerços andorrans titularitat del Sr. Antoni Pons Solans (d’ara endavant, “GRUP PONS 1845”):

 • GENEVE-CENTRE D’INFORMACIÓ I VENDA DE DIAMANTS, domiciliada a Andorra la Vella (Principat d’Andorra), Av. Meritxell, 124, AD500, inscrita al Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb el número 2458, i amb el número de registre tributari 902579 M;
 • HVNGARI-A. PONS SOLANS domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), Av. Carlemany, 117, AD700, inscrita al Registre de Comerç delPrincipat d’Andorraamb el número 12657 i amb el número de registre tributari 912800 E; i
 • NOVA BERNA domiciliada a Andorra la Vella (Principat d’Andorra), Av. Meritxell, 53, AD500, inscrita al Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb el número 14650 i amb el número de registre tributari 914793 C

La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre els productes i serveis del GRUP PONS 1845, com ara la comercialització i/o reparació de rellotges, joies, complements i, en general, productes de luxe.

2.- Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la Política de privacitat i en la Política decookiesque es troben també a la vostra disposició en aquest lloc web (d’ara endavant, conjuntament, “els termes i condicions”). Dit això, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3.- Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

GRUP PONS 1845 es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, a qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes d’aquests termes i condicions. En conseqüència, GRUP PONS 1845 recomana als usuaris d’aquest lloc web que en revisin periòdicament els termes i condicions.

4.- Drets i posicions jurídics sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme continguts:

El terme continguts fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web; s’entén com a tals, a títol merament enunciatiu, però no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídics sobre els continguts:

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídics d’anàleg contingut econòmic de titularitat de GRUP PONS 1845 o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als seus usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte en cas que GRUP PONS 1845 o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídics de què es tracti els l’autoritzin, bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites.

En conseqüència, GRUP PONS 1845 es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. En qualsevol cas, GRUP PONS 1845 es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídics d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera els drets o posicions jurídics de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a GRUP PONS 1845 mitjançant l’adreça de correu electrònic info@pons1845.comamb la finalitat que GRUP PONS 1845 pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

5.- Dret d’exclusió

GRUP PONS 1845 es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, a qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els termes i condicions. Aquesta facultat de GRUP PONS 1845 es considera sens perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

6.- Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

GRUP PONS 1845 no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels termes i condicions per part dels usuaris.

Altres:
GRUP PONS 1845 no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la no-disponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errors deguts a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

GRUP PONS 1845 no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

GRUP PONS 1845 no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir a través d’aquest lloc web. Per tant, GRUP PONS 1845 no garanteix i no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud i fiabilitat, entre altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys ni perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin de resultes del seu ús.

Sens perjudici del que s’acaba d’esmentar, en cas que qualsevol usuari consideri que, mitjançant qualsevol dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídics de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a GRUP PONS 1845 a través de l’adreça de correu electrònic info@pons1845.com, a fi que GRUP PONS 1845 pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

7.- Autorització d’enllaços

GRUP PONS 1845 autoritza enllaços de tercers a aquest lloc web. No obstant això, GRUP PONS 1845 prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral i/o l’ordre públic, i/o l’objecte o efecte dels quals sigui deteriorar la imatge de GRUP PONS 1845 i/o de les marques comercialitzades per GRUP PONS 1845.

8.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquests termes i condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

9-. Secció Rolex

Quan navegui per la secció Rolex de la nostra pàgina web, pot ser que interactuï amb una pàgina web incorporada de www.rolex.com. En aquest, els Termes d’Ús, l’Avis de Privadesa y la Política de Cookies de www.rolex.com són els únics aplicables.

Última actualització: 29 de Setembre del 2021

LES NOSTRES BOTIGUES

Av. Carlemany, 117 AD700 Les Escaldes
info@pons1845.com
Telf. 00376-803080
Fax. 00376-803084

Abierto hoy 10:00h - 20:00h
 • Lun10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Mar10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Mie10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Jue10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Vie10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Sab10:00h - 20:00h
 • DomTancat

Av. Meritxell, 51-55 AD500 Andorra
berna@pons1845.com
Telf. 00376-803180
Fax. 00376-803185

Abierto hoy 10:00h - 20:30h
 • Lun10:00h - 13:30h / 16:00h - 19:00h
 • Mar10:00h - 13:30h / 16:00h - 19:00h
 • Mie10:00h - 13:30h / 16:00h - 19:00h
 • Jue10:00h - 13:30h / 16:00h - 19:00h
 • Vie10:00h - 13:30h / 16:00h - 19:00h
 • Sab10:00h - 20:30h
 • DomTancat

Av. Meritxell, 124 AD500 Andorra
geneve@pons1845.com
Telf. 00376-800500
Fax. 00376-800505

Abierto hoy 10:30h - 20:00h
 • Lun10:30h - 19:00h
 • Mar10:30h - 19:00h
 • Mie10:30h - 19:00h
 • Jue10:30h - 19:00h
 • Vie10:30h - 19:00h
 • Sab10:30h - 20:00h
 • DomTancat