Política de privacitat

1.- Responsable del tractament de les vostres dades personals:

El senyor Antoni Pons Solans (d’ara endavant, “GRUP PONS 1845”) és el titular d’aquest lloc web, la finalitat de la qual és informar sobre els comerços, també de la seva titularitat, denominats GENEVE-CENTRE D’INFORMACIÓ I VENDA DE DIAMANTS, HVNGARI-A. PONS SOLANS i NOVA BERNA, degudament inscrits al Registre de Comerç de conformitat amb el que estableix l’apartat 1 de l’avís legal d’aquest lloc web.

Per això, GRUP PONS 1845 us informa que qualsevol dada personal que faciliteu a través d’aquest lloc web serà tractada per GRUP PONS 1845 en qualitat de responsable del tractament.

Igualment, GRUP PONS 1845 us informa que podeu contactar amb GRUP PONS 1845 a través de l’adreça de correu electrònic info@pons1845.com.

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del que preveu la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (d’ara endavant, “LQPD”), i els reglaments que la desenvolupen, GRUP PONS 1845 us informa que qualsevol dada personal que faciliteu a GRUP PONS 1845 passarà a formar part dels corresponents fitxers titularitat de GRUP PONS 1845 degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3.- Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o tercers:

3.1.- L’ús dels serveis que GRUP PONS 1845 ofereix en aquest lloc web només el poden exercitar persones majors de 18 anys, no menors d’aquesta edat. De conformitat amb això, si subministreu les vostres dades personals a través d’aquest lloc web, ho feu sota la premissa que sou major de 18 anys. En cas que GRUP PONS 1845 comprovi que, contravenint la norma abans esmentada, les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, aquestes s’eliminaran immediatament.

3.2.- Igualment, no s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals d’un tercer que no sigui la persona interessada. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament d’aquestes dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d’informar prèviament el titular de les dades personals de tot el que estableix aquesta política.

4.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

Finalitat del tractament: a través del formulari de contacte que GRUP PONS 1845 posa a la vostra disposició en aquest lloc web, així com a través del correu electrònic que hàgiu enviat a les adreces de correu electrònic que apareixen en aquest lloc web, GRUP PONS 1845 recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de poder gestionar la vostra sol·licitud d’informació, consulta o reclamació, així com per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud.

Base jurídica del tractament: la base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment informat que haureu manifestat en facilitar la informació requerida a l’apartat de contacte que GRUP PONS 1845 posa a la vostra disposició en aquest lloc web, així com el consentiment informat que haureu manifestat en el moment d’enviar un correu electrònic a les adreces de correu electrònic que apareixen en aquest lloc web. El subministrament de les vostres dades personals a través d’aquest formulari o correu electrònic és, per tant, voluntari, si bé, en cas que no es facilitin les dades personals requerides, no es pot donar curs a la vostra sol·licitud, consulta o reclamació. Podeu retirar aquest consentiment quan ho desitgeu, si bé, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la vostra sol·licitud d’informació, consulta o reclamació.

Termini de conservació de les dades personals: GRUP PONS 1845 conservarà les vostres dades personals fins que finalitzi la gestió de la vostra sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. En cas que hi hagi una legislació que obligui GRUP PONS 1845 a conservar més temps les vostres dades personals en relació amb aquesta sol·licitud o que GRUP PONS 1845 consideri que hagi de fer-ho, per exemple, per atendre eventuals reclamacions de la vostra part, GRUP PONS 1845 conservarà les vostres dades personals durant aquest període addicional. Finalitzats dits terminis, les dades personals seran suprimides.

5.- Categories de destinataris, inclosos prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions internacionals (transferències internacionals):

5.1. En cas que calgui per aconseguir la finalitat anteriorment esmentada, les vostres dades personals podran transmetre’s a les següents categories de destinataris:

 1. a) Proveïdors de serveis de GRUP PONS 1845 que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, fet que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb aquesta política de privadesa i amb qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi GRUP PONS 1845.
 2. b) Tercers que no tenen relació amb GRUP PONS 1845, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; i/o (2) detectar, prevenir o abordar altrament el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

5.2. GRUP PONS 1845 no realitza transferències internacionals de dades personals de conformitat amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “RGPD”).

6.- Drets en relació amb les vostres dades de caràcter personal:

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, GRUP PONS 1845 us informa que, per a exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades personals, reconeguts en la normativa esmentada, haureu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@pons1845.coma la qual haureu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si us trobeu a la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, també podreu exercir els drets següents:

–          el vostre dret a la limitació del tractament, el vostre dret a la portabilitat de les dades i el vostre dret a oposar-vos al tractament;

–          el vostre dret a retirar el vostre consentiment sense que això afecti la licitud del tractament d’aquestes dades basat en el consentiment previ a la seva retirada; i

–          el vostre dret a interposar una reclamació davant una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Podreu exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònicinfo@pons1845.com, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o altre document nacional d’identitat.

Igualment, podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets adreçant-vos a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

7.- Seguretat:

GRUP PONS 1845 us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de privacitat:

Aquesta Política de privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb el funcionament operatiu de GRUP PONS 1845 i amb la legislació aplicable a cada moment.

9.- Secció Rolex

Quan navegui per la secció Rolex de la nostra pàgina web, pot ser que interactuï amb una pàgina web incorporada de www.rolex.com. En aquest, el l’Avis de Privadesa y la Política de Cookies de www.rolex.com són els únics aplicables.

Última actualització: 29 de Setembre del 2021

LES NOSTRES BOTIGUES

Av. Carlemany, 117 AD700 Les Escaldes
info@pons1845.com
Telf. 00376-803080
Fax. 00376-803084

Abierto hoy 10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Lun10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Mar10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Mie10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Jue10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Vie10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • Sab10:00h - 14:00h / 16:00h - 20:00h
 • DomTancat

Av. Meritxell, 51-55 AD500 Andorra
berna@pons1845.com
Telf. 00376-803180
Fax. 00376-803185

Abierto hoy 10:00h - 20:00h
 • Lun10:00h - 20:00h
 • Mar10:00h - 20:00h
 • Mie10:00h - 20:00h
 • Jue10:00h - 20:00h
 • Vie10:00h - 20:00h
 • Sab10:00h - 20:30h
 • Dom10:00h - 19:00h

Av. Meritxell, 124 AD500 Andorra
geneve@pons1845.com
Telf. 00376-800500
Fax. 00376-800505

Abierto hoy 10:30h - 19:00h
 • Lun10:30h - 19:00h
 • Mar10:30h - 19:00h
 • Mie10:30h - 19:00h
 • Jue10:30h - 19:00h
 • Vie10:30h - 19:00h
 • Sab10:30h - 20:00h
 • DomTancat